U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Sabbe bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, het vossenprobleem laat ons niet los. Ik vraag u mijn voorstel van resolutie betreffende de controle op de vossenpopulatie in Vlaanderen bij hoogdringendheid te behandelen. U weet dat op 1 juli het jachtseizoen start. Het vossenprobleem is absoluut niet opgelost. Er werden wel veel beloftes gemaakt, maar er is nog geen enkele invulling gebeurd. Wat we zelf doen, doen we zogenaamd beter. Ik vraag u dat we voor 1 juli, op het einde van deze week, een oplossing bieden voor de problemen.

De voorzitter

We zullen ons daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.