U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juni 2011, 14.00u

van Griet Smaers, Sabine Poleyn, Vera Celis, Kathleen Deckx, Koen Van den Heuvel, Chokri Mahassine en Matthias Diependaele
965 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van de dames Poleyn en Smaers, de heer De Meyer en de dames Celis, Deckx, Vanderpoorten en Meuleman.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

90 leden hebben ja geantwoord;

12 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de dames Poleyn en Smaers, de heer De Meyer en de dames Celis, Deckx, Vanderpoorten en Meuleman.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

97 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde voorstel van resolutie.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

102 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.