U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juni 2011, 14.00u

van Griet Smaers, Sabine Poleyn, Vera Celis, Kathleen Deckx, Koen Van den Heuvel, Chokri Mahassine en Matthias Diependaele
965 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van de dames Poleyn en Smaers, de heer De Meyer en de dames Celis, Deckx, Vanderpoorten en Meuleman.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

90 leden hebben ja geantwoord;

12 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de dames Poleyn en Smaers, de heer De Meyer en de dames Celis, Deckx, Vanderpoorten en Meuleman.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

97 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde voorstel van resolutie.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

102 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.