U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Gerda Van Steenberge

Voorzitter, onze fractie zal zich bij de stemming over dit ontwerp van decreet onthouden, en wel om twee redenen. Die redenen zijn al gekend bij de commissieleden, maar ik wil ze hier in de plenaire vergadering nog eens herhalen.

De eerste reden is inhoudelijk. Het ontwerp van decreet laat uitschijnen dat dit moet leiden tot een versterking van de scholengemeenschappen, maar eigenlijk is dat niet waar, en de minister heeft dat ook erkend tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet. Dit ontwerp van decreet is een voorafname op een debat dat nog moet komen, namelijk een debat over de versterking van de scholengemeenschappen. Maar doordat er allerlei zaken op komst zijn, wil de minister ook deze scholengemeenschappen voor drie jaar in orde brengen, om een betere afstemming te hebben op het beleid.

In zijn memorie van toelichting laat de minister echter uitschijnen dat het gaat over meer, en dat is intellectueel oneerlijk. De minister verwijst naar een rapport van het Rekenhof en naar een gepubliceerd onderzoek. Het rapport van het Rekenhof zegt echter precies het tegendeel van wat de minister doet uitschijnen. Het rapport zegt dat de basisscholen gematigd positief staan tegenover de scholengemeenschappen, en dat de secundaire scholen zelfs tegen de scholengemeenschappen zijn.

Een tweede reden waarom wij dit niet goedkeuren, is een advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gezegd dat een aantal artikelen aangenomen moeten worden met een bijzondere meerderheid, namelijk de artikelen die zorgen voor een overdracht van bevoegdheden. De minister heeft daarop gezegd dat de Raad van State zich kan vergissen. Ik betwijfel dat. De Raad van State heeft al in meerdere adviezen gezegd dat er een bijzondere meerderheid nodig is. Wij vrezen dan ook dat dit ontwerp van decreet niet wettelijk is. Daarom zullen wij ons bij de stemming onthouden.

De voorzitter

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Marleen Vanderpoorten

Voorzitter, ook mijn fractie zal zich onthouden bij de stemming over dit ontwerp van decreet. Niet omdat we tegen de scholengemeenschappen zijn – integendeel, we zijn er juist voor – maar de scholengemeenschappen worden hier, ondanks de beloften in de beleidsbrief, niet ten gronde bijgestuurd, en dat omdat de minister heel veel ophangt aan komende hervormingen, waarvan helemaal niet zeker is dat ze er zullen komen.

Deze onduidelijkheid duurt te lang. Alle serieuze bijsturingen worden op de lange baan geschoven. Dat creëert heel wat onzekerheid in het onderwijsveld.

Ik sluit mij aan bij de opmerking van mevrouw Van Steenberge over de grondwettelijkheid. Dat is ook de reden waarom we ons zullen onthouden.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Voorzitter, het is inderdaad een tussendecreet. Ik ben het niet eens met mevrouw Vanderpoorten: we zijn op schema. We zitten nog maar in het tweede jaar van de legislatuur. Er moeten bij onderwijs nog zoveel zaken worden gedaan die met elkaar verband houden, dat we het goed willen doen en niet holderdebolder. Dat was trouwens ook heel uitdrukkelijk de vraag van alle onderwijsactoren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1083/1)

– De artikelen 1 tot en met 33 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.