U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Wim Van Dijck

Voorzitter, wij zullen het voorliggende ontwerp van decreet goedkeuren. De steinerscholen hebben in het verleden succesvol afwijkingen verworven op de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen via een procedure bij het Arbitragehof en maken sindsdien gebruik van dat recht. Steinerscholen zijn het niet eens met de onderwijsvisie waarvan het eindtermenconcept deel uitmaakt, onder meer vanuit de vrees dat het onderwijs een instrument in handen van diverse politieke, economische en culturele dreigt te worden. Eindtermen, zo zeggen zij zelf, beperken ook hun inhoudelijke vrijheid.

Ik zei in de commissie al dat het Vlaams Belang het eens is met die kritiek. Ik wil hier herhalen dat de eindtermen voor ons niet het juiste kader bieden, noch om de onderwijsvrijheid volledig te laten spelen, noch om kwaliteitsonderwijs op het vlak van kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming te realiseren.

De voorzitter

Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis

Voorzitter, het gaat inderdaad om een ontwerp van decreet waarbij schoolbesturen die een andere opvatting hebben rond de pedagogische en onderwijskundige praktijken, in de gelegenheid gesteld worden om het project dat zij wensen aan te bieden, in eindtermen en ontwikkelingsdoelen te kunnen vastleggen.

Als een commissie van externe deskundigen en de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap dat onderzocht en positief geëvalueerd heeft, kunnen we de beslissing die de Vlaamse Regering hierin moet nemen, ondersteunen.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Ik ben blij met de steun.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1079/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.