U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Vorige week is er in dit parlement ook gestemd over een aantal moties waaronder een motie van de meerderheid die was ingegeven door een interpellatie van de heer Tack over het intern stabiliteitspact. Vanuit de meerderheid is daar toen een amendement aan gekoppeld. Op die manier konden we in één beweging een aanbeveling doen aan de regering.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Deze verklaring toont aan dat alles verklaarbaar is, zelfs het onverklaarbare. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

23 leden hebben ja geantwoord;

86 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.