U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Van Hauthem en Dewinter betreffende de oprichting van een zogeheten Fédération Wallonie-Bruxelles.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, de hoogdringendheid staat als een paal boven water. Vanmiddag wordt in het parlement van de Franse Gemeenschap over een voorstel van resolutie gestemd waarbij de Franse Gemeenschap zichzelf omdoopt tot ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’. Ik heb al de gelegenheid gehad tijdens het vragenuurtje om aan de minister-president te vragen wat hij daarover dacht. Hij vond het ook maar niets, maar enige actie bleef uit.

Als Vlaams Parlement moeten we een signaal geven dat we niet gediend zijn met de oprichting van die Fédération Wallonie-Bruxelles. Ik meen dat we dat nu moeten doen, gelet op de stemming deze namiddag in het parlement van de Franse Gemeenschap. We mogen niet achter de feiten aanhollen en het voorstel van resolutie volgende week, over twee weken, over drie weken of over een maand bespreken wanneer de zaak al achter de rug is. We moeten nu als Vlaams Parlement handelen, en wie het voorstel van resolutie leest, zal zien dat wat we voorstellen, niet zo vergaand is. We moeten als parlement vandaag, op het moment dat hierover gestemd wordt, het signaal geven, want anders laten we alweer een kans voorbijgaan om in het kader van de lopende onderhandelingen te zeggen dat wij wat nu gebeurt aan Franstalige kant, niet nemen.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, de minister-president heeft zich daarstraks duidelijk uitgesproken hierover en dat deden ook de meeste fracties. Ik meen dat het wijzer is om het voorstel van resolutie te bespreken in commissie, want dan hebben we ook kennis van wat er werd gezegd bij de behandeling in het parlement van de Franse Gemeenschap – we zullen die naam als dusdanig blijven gebruiken. We zullen ook bekijken of dit gevolgen heeft, want dat is natuurlijk nog veel drastischer, in het parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Als we kennis genomen hebben van al deze elementen, kunnen we dit in de commissie bespreken.

Joris Van Hauthem

Ik zal kort zijn. Men kan natuurlijk alles op de lange baan schuiven en zeggen dat het nu niet het goede moment is, dat het nog een beetje te vroeg is. Ik stel vast, collega’s, dat de federatie tot stand gekomen is met goedkeuring van de regering van de Franse Gemeenschap en van de voorzitter van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zonder consultatie, laat staan instemming, van de Vlaamse ministers in de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Als ik even mevrouw Grouwels mag citeren...

De voorzitter

Neen, mijnheer Van Hauthem, u gaat nu al in op de inhoud, dat gaat niet. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Dan stemmen we bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik vraag de hoofdelijke stemming.

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel tot spoedbehandeling.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

19 leden hebben ja geantwoord;

87 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Van Hauthem en Dewinter betreffende de oprichting van een zogeheten Fédération Wallonie-Bruxelles naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik heb mij onthouden omdat ik het op den duur niet meer begrijp. Ik begrijp het stemgedrag van CD&V en de N-VA niet. Wij hebben hier een paar weken geleden een actualiteitsdebat gehad, onder meer over de Fédération Wallonie-Bruxelles. Ik zou hier een halfuur de N-VA-vertegenwoordiger kunnen citeren. Hij had het over een staatsgreep en dergelijke meer. (Opmerkingen van de heer Mark Demesmaeker)

De heer Demesmaeker heeft inderdaad voor de spoedbehandeling gestemd. Op 6 april zegt men dat die Fédération Wallonie-Bruxelles niet kan. Vandaag wordt het een feit, en nu geeft de meerderheid van het Vlaams Parlement forfait. Als men hier de volgende keer over communautaire zaken wil spreken, dan maakt men zichzelf belachelijk. Men mist hier een enorme kans. En voor de N-VA is dit de zoveelste strofe in het lied van “Luister wel naar mijn woorden maar kijk vooral niet naar mijn daden”. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.