U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 mei 2011, 14.03u

van Robrecht Bothuyne, Matthias Diependaele, Jan Laurys, Helga Stevens, Güler Turan, Koen Van den Heuvel en Bart Van Malderen
1076 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bothuyne bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van resolutie van de heren Bothuyne, Diependaele en Laurys, de dames Stevens en Turan en de heren Van den Heuvel en Van Malderen betreffende de uitgangspunten voor een witboek Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen.

Dat voorstel van resolutie is in de commissie aangenomen, maar het verslag is nog niet verspreid. De commissie heeft ook niet beslist dat er mondeling verslag wordt uitgebracht. Is het parlement het eenparig eens om, in geval van aanvulling van de agenda, af te wijken van het Reglement van het Vlaams Parlement, zodat mondeling verslag wordt uitgebracht?

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, in navolging van ons betoog van daarstraks, is onze fractie niet bereid om dit goed te keuren.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, dat geldt ook voor onze fractie.

De voorzitter

Er is geen eenparigheid, het voorstel tot aanvulling van de agenda is daarmee ook afgewezen.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, ik wil alleen maar de houding van de oppositie in dezen betreuren. Op deze manier mist het parlement een kans om te wegen op de besluitvorming binnen de regering wat betreft het nieuw industrieel beleid. (Rumoer)

Het is heel jammer voor dit parlement. Ik kan de houding van de oppositie alleen maar betreuren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.