U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag hebben de heren Decaluwe, Tommelein, Caron en Wienen bij motie van orde voorstellen tot spoedbehandeling gedaan van respectievelijk het voorstel van resolutie van de heren Caron en Van Der Taelen en mevrouw Meuleman betreffende de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, het voorstel van resolutie van de heren Tommelein, De Gucht, Gysbrechts, Schueremans en van Rouveroij betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap, het voorstel van resolutie van de heren Wienen en Dewinter, mevrouw Dillen en de heer Deckmyn betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap en het voorstel van resolutie van de heren Decaluwe, De Coene, Vandaele, Yüksel, Mahassine, Dehandschutter en Verstreken betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap.

– Open Vld, het Vlaams Belang, LDD en Groen! verlaten het halfrond.

We stemmen bij zitten en opstaan over de voorstellen tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die de voorstellen wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De voorstellen tot spoedbehandeling zijn aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Caron en Van Der Taelen en mevrouw Meuleman betreffende de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, het voorstel van resolutie van de heren Tommelein, De Gucht, Gysbrechts, Schueremans en van Rouveroij betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap, het voorstel van resolutie van de heren Wienen en Dewinter, mevrouw Dillen en de heer Deckmyn betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap en het voorstel van resolutie van de heren Decaluwe, De Coene, Vandaele, Yüksel, Mahassine, Dehandschutter en Verstreken betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn het voorstel van resolutie van de heren Caron en Van Der Taelen en mevrouw Meuleman betreffende de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, het voorstel van resolutie van de heren Tommelein, De Gucht, Gysbrechts, Schueremans en van Rouveroij betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap, het voorstel van resolutie van de heren Wienen en Dewinter, mevrouw Dillen en de heer Deckmyn betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap en het voorstel van resolutie van de heren Decaluwe, De Coene, Vandaele, Yüksel, Mahassine, Dehandschutter en Verstreken betreffende de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap.

Ik stel voor om de bespreking van de voorstellen van resolutie samen te voegen tot één enkele bespreking. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Caron, de heer Tommelein en de heer Wienen hebben de zaal verlaten, dus krijgt de heer Decaluwe als eerste het woord.

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Minister, het is een belangrijk signaal van uwentwege dat u de inspanning doet om naar het parlement te komen om het debat mee te maken. Het voorliggende voorstel van resolutie is toch wel een belangrijk moment in het globale Vlaamse mediadebat.

Collega’s, drie weken geleden debatteerden we in dit halfrond over de impact van de overname van VT4. We hadden het over ‘Man Bijt Hond’ en over de hond die wel eens zeer gemeen zou kunnen bijten.

Woestijnvis, de hofleverancier van de VRT, is de grote concurrent van diezelfde VRT geworden.

De voorzitter

Dames en heren, sommige parlementsleden, waaronder de heer De Loor, vragen mij om u tot stilte aan te manen omdat zij niet horen wat de heer Decaluwe zegt.

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Dit is nog erger dan een kiekenkot. Ik hoor mezelf niet.

Voorzitter, heel de problematiek van Woestijnvis en de VRT…

Voorzitter, ofwel gaat men hiernaast op café en laat men degenen die interesse hebben luisteren, ofwel verlaat ik de tribune.

De voorzitter

Mijnheer Decaluwe, wacht even. (De heer Carl Decaluwe verlaat de tribune. Applaus bij CD&V)

Ik zal de vergadering schorsen en de oppositie vragen om op café te gaan.

van Katrien Schryvers, Else De Wachter, Vera Jans, Tom Dehaene, John Crombez, Danielle Godderis-T'Jonck en Helga Stevens
1006 (2010-2011) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.