U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 april 2011, 14.04u

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

56 leden hebben ja geantwoord;

16 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Voorzitter, ik heb me onthouden, niet omdat ik het oneens zou zijn met mijn fractie, maar omdat ik een stemafspraak heb met de heer Sannen.

Bart Martens

Voorzitter, ik dacht dat de heer Penris daarnet tijdens de bespreking had gezegd dat zijn fractie zich zou onthouden bij de stemming over dit decreet. Nu zie ik dat men tegenstemt. Is dat voortschrijdend inzicht? (Opmerkingen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.