U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2011, 14.00u

Rouwhulde
De voorzitter

Dames en heren, mag ik u dan nu vragen recht te staan voor een rouwhulde.

Dames en heren, beste collega’s, op 25 februari jongstleden is op 87-jarige leeftijd eresenator Clara Smitt overleden. Geboren te Kortenaken en afkomstig van Hasselt, was zij van 1974 tot 1987 senator en lid van de Cultuurraad, later de Vlaamse Raad waarvan ze tevens secretaris was.

Als trekster van de CVP-Senaatslijst voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik maakte Clara Smitt haar overstap naar de politiek in 1974. Ze was toen 50 jaar, actief in het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en provinciaal secretaris van de KAV Limburg. Haar keuze voor de politiek sloot aan bij een meer dan twintig jaar lange ervaring in maatschappijzorg en vormingswerk. Zij was van opleiding een maatschappelijke assistente en politiek begon voor haar aan de basis. Geconfronteerd met de problemen van vrouwen en jonge gezinnen, ging ze voor een politiek engagement dat inspeelde op hun verwachtingen en noden. De gelijkberechtiging van vrouwen, permanente vorming, de zorg voor mindervaliden, het jonge kind en zijn gezin, waren de drijfveren voor haar nooit aflatende en doorleefde inzet. In een tijd zonder quota groeide ze uit tot een rolmodel voor vrouwen die geloofden in emancipatie en modernisering.

Ook na haar loopbaan in de politiek bleef ze nog vele jaren actief in allerlei organisaties en was ze voorzitter van het Provinciaal Comité van Limburg van Kind en Gezin. Een instelling waarvan ze de volledige wordingsgeschiedenis heeft meegemaakt en waaraan ze als politica mee vorm heeft gegeven.

Een vermelding in het rouwregister dat naar aanleiding van haar overlijden getekend kon worden, schetst haar op treffende wijze: “Niet in grote verklaringen maar in de zorg voor kwetsbare mensen voelde Clara Smitt zich thuis.”

Dames en heren, beste collega’s, we zijn Clara Smitt dankbaar voor wat ze heeft bijgedragen aan onze maatschappij. In naam van jullie allen wil ik aan haar familie mijn welgemeende deelneming aanbieden.

Ik verzoek jullie om een ogenblik van stilte.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.