U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, in dit voorstel van resolutie doen we zeven aanbevelingen. Dit is een goede beheersovereenkomst en een goed extern verzelfstandigd agentschap, maar met onze aanbevelingen willen we de performantiegraad ervan nog voort verbeteren. Ik raad de leden aan kennis te nemen van deze zeven aanbevelingen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, zes van de zeven aanbevelingen wil ik volledig onderschrijven. Mijnheer Keulen, in de vijfde aanbeveling vraagt u dat het bestaande uitvoeringstraject voor de capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex langs het Albertkanaal zou worden opgenomen in de beheersovereenkomst. Ik wil ter zake enige terughoudendheid in acht nemen, al was het maar omdat we hebben vernomen dat de gemeenteraad van Wijnegem unaniem heeft verzocht om ter zake voorzichtigheid aan de dag te leggen. Ik weet het, we worden dikwijls het slachtoffer van een nimbysyndroom, maar ik denk dat de sluizencapaciteit in Wijnegem kan worden uitgebreid zonder de oorspronkelijk geplande onteigeningen. Ook uw partijgenoten in die gemeenteraad zijn daar bezorgd over. We moeten de bekommernis van de lokale gezagsdragers mee kunnen onderschrijven. Ik heb geen probleem met de zes andere punten van uw voorstel van resolutie, maar omwille van dat vijfde punt zal mijn fractie zich onthouden, om dat duidelijk te maken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.