U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, wij vinden dit een goede beheersovereenkomst en wat goed is, mag ook gezegd worden. Desalniettemin hebben we twaalf aandachtspunten. Net zoals bij het vorige voorstel van resolutie is de volgorde ervan niet van belang, het laatste kan ook het eerste zijn.

Onze aandachtspunten betreffen vooral het optimaliseren van de maritieme toegankelijkheid van onze zeehavens.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mijnheer van Rouveroij, we vonden het ook een goede beheersovereenkomst. Ik hoop dat dit mag zijn gebleken uit de bespreking in de commissie. Voorzitter, dat is ook de reden waarom we geen eigen voorstel van resolutie hebben ingediend. We kunnen de accenten die de heer van Rouveroij en consorten willen leggen volledig onderschrijven. We zullen dit dus mee goedkeuren.

Ik had enkele bedenkingen over dingen die niet duidelijk tot uitdrukking zijn gebracht in de beheersovereenkomst. De heer D’Havé, die daar zijn instelling vertegenwoordigde, heeft daar min of meer op geantwoord. Ik ben bekommerd om de sociale vrede in die instelling. De heer D’Havé zegt dat er wat dat betreft de jongste jaren weinig of geen incidenten meer te melden zijn. Dat klopt, maar ik heb hem aangespoord tot voorzichtigheid. Ik hoop dat hij die waarschuwing mee in overweging zal nemen.

De heer D’Havé is ook op zoek naar kostenbesparende inspanningen. Ik heb hem ter zake een suggestie gedaan. Hij heeft daar niet op geantwoord. Ik begrijp hem, gezien zijn hoedanigheid. Ik heb gesuggereerd dat hij bijvoorbeeld de verhaalbewegingen tussen de linkeroever en de rechteroever van de Schelde niet meer zou laten beloodsen door hem ter beschikking gestelde loodsen, maar door mensen die achter de sluizen al beloodsingstaken uitvoeren in het Havenbedrijf. Diezelfde bewegingen zouden in het Zeekanaal Gent-Terneuzen worden begeleid door mensen die daartoe zijn opgeleid. Ik denk niet dat we daar zee- en rivierloodsen voor nodig hebben. De heer D’Havé heeft daar niet op gereageerd, maar ik weet dat de minister-president onze visie daarop deelt. Dat is ook de reden waarom ik ter zake voorlopig geen verdere initiatieven heb genomen. Ik hoop dat we daar binnen afzienbare tijd gevolg van mogen verwachten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.