U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2011, 14.00u

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heb ik bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn.

De heer Gatz heeft bij motie van orde voorstellen tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer van Rouveroij, de dames De Ridder en De Vroe, de heren Keulen en Callens, mevrouw Van der Borght en de heer Gatz betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), van het voorstel van resolutie van de heer van Rouveroij, de dames De Ridder en Van Volcem en de heren Keulen, Gatz, Tommelein en Van Mechelen betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), van het voorstel van resolutie van de heer Keulen, mevrouw De Ridder en de heer van Rouveroij betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en van het voorstel van resolutie van de heren Keulen en van Rouveroij en mevrouw De Ridder betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het extern verzelfstandigd agentschap nv De Scheepvaart.

Vraagt iemand daarover het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de voorstellen tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die de voorstellen wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De voorstellen tot spoedbehandeling zijn aangenomen.

Dan stel ik voor dat de voorstellen van resolutie onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.