U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer van Rompuy bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Voorzitter, gisteren was er in de commissie Financiën en Begroting de discussie over het voorstel van decreet van de heer Peumans en anderen houdende toezicht van het Rekenhof op grote infrastructuurwerken waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijkheid draagt. U was aanwezig bij de discussie. Wij zouden volgende dinsdag dit voorstel van decreet willen behandelen.

De meeste collega’s hebben de tekst al. We willen op basis van het advies van het Rekenhof nog wat wijzigingen aanbrengen en onmiddellijk de goede tekst indienen in plaats van te werken met amendementen in de commissie. Ik denk dat ik de mening vertolk van de hele commissie, ook van de oppositie, als ik hiervoor de hoogdringendheid vraag zodat we volgende dinsdag al het Rekendecreet, de amendementen en het decreet in verband met het toezicht van het Rekenhof op grote infrastructuurwerken kunnen behandelen.

De voorzitter

Mijnheer Van Rompuy, u vraagt dat het voorstel van decreet bij voorrang zou worden behandeld in de commissie volgende week dinsdag. Ook hierover zullen we ons straks uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.