U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2011, 14.00u

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Gatz bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, ik zie dat we bij formele agendawijziging al twee voorstellen van resolutie aan de dagorde hebben toegevoegd. Ik heb het dan over de voorstellen van resolutie betreffende de beheersovereenkomsten in verband met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Als ik me niet vergis, zijn er nog enkele andere voorstellen van resolutie in de commissie Mobiliteit hangende geweest die vandaag ook het best bij hoogdringendheid aan de agenda zouden worden toegevoegd. Zo niet, komen we in de problemen met de termijn van 90 dagen waarbinnen het parlement zich moet uitspreken over ontwerpen van beheersovereenkomsten allerhande.

Ik kan ze u nu niet exact opnoemen. U kent ze beter dan ik. Ik denk dat de collega’s er ook geen bezwaar tegen zullen hebben indien ze aan de agenda worden toegevoegd, te meer omdat de meeste daarvan niet veel debat meer zullen behoeven. Op die manier kan het parlement binnen de reglementaire termijn nog advies geven over de beheersovereenkomsten die de Vlaamse Regering binnenkort zal afsluiten.

De voorzitter

Mijnheet Gatz, er zijn op dit moment twee voorstellen van resolutie ingediend, een van de heer de Kort en een aantal anderen betreffende de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap Wegen en Verkeer, en een van mevrouw De Ridder en de heren Keulen en van Rouveroij betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Mijnheer Gatz, u verwijst hier naar de voorstellen van resolutie van de heer Keulen en anderen over het agentschap De Scheepvaart, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, en Waterwegen en Zeekanaal.

Er is ten slotte ook nog een voorstel van resolutie van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris over de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Ik stel voor dat we ons daar straks over uitspreken, zodat deze voorstellen van resolutie vandaag kunnen worden behandeld. De termijn waarbinnen gereageerd kan worden, loopt morgen immers af.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.