U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2011, 14.00u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijziging onder de plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de Groen!-fractie is in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken de heer Filip Watteeuw als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Luckas Van Der Taelen.

Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.