U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, het debat is geopend.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, ik vraag me af of het niet interessant zou zijn indien u zou deelnemen aan het debat. U hebt vanochtend belangrijke uitspraken gedaan. Ik zou u willen uitnodigen om plaats te nemen in het halfrond. Indien u dat niet doet, zal het soms moeilijk worden omdat u dan een beetje rechter en partij bent. Het zou een meerwaarde zijn indien u aan dit debat zou deelnemen. De eerste ondervoorzitter zou u kunnen vervangen, maar ook hij heeft belangrijke uitspraken gedaan in dit debat. Bijgevolg zou ik willen voorstellen om u te laten vervangen door de tweede ondervoorzitter. (Applaus bij LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, mevrouw Dillen heeft me al een keer vervangen. Zij heeft dat toen heel goed gedaan, nietwaar mevrouw Dillen?

Ik ben iemand die altijd terugvalt op het reglement. Artikel 18, punt 3, bepaalt: “Als de voorzitter in een beraadslaging het woord wil voeren, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van zijn taken als voorzitter, verlaat hij de voorzittersstoel. Hij neemt die niet weer in zolang de betrokken beraadslaging aan de orde is.” Welnu, ik wens daar geen gebruik van te maken. Dus ik blijf zitten waar ik zit.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, ik wens een schorsing van de vergadering tot de minister-president is aangekomen.

Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.