U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 februari 2011, 14.00u

van Paul Delva, Philippe De Coene, Lieven Dehandschutter, Bart Caron, Johan Verstreken, Yamila Idrissi en Danielle Godderis-T'Jonck
946 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Delva bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, ik wil u vragen om bij hoogdringendheid het voorstel van resolutie te agenderen van de heren De Coene, Dehandschutter, Caron en Verstreken en de dames Idrissi en Godderis-T’Jonck en mezelf betreffende de beheersovereenkomsten met de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd via het Kunstendecreet.

De voorzitter

Wij zullen ons straks over het voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.