U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 januari 2011, 14.00u

van Kris Van Dijck aan minister Pascal Smet
141 (2010-2011)
De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, en ik zou ook minister Schauvliege kunnen aanspreken, want vanmorgen hebben wij mogen lezen dat u beiden een protocolakkoord hebt getekend met een aantal zeer beloftevolle engagementen.

We hebben in Vlaanderen al een tiental jaar topsportscholen. Nu zullen er dus ook topcultuurscholen komen. Ik ga niet verder uitweiden over de topsportscholen. Ze worden momenteel geëvalueerd door de sportsector en de onderwijssector.

Minister Smet, ik stel deze vraag aan u omdat ik deze vraag wil stellen vanuit het onderwijs. Het staat buiten kijf dat onze culturele sector een enorm hoog niveau haalt, niet alleen in Vlaanderen maar ook internationaal. Dat is een zeer belangrijke parameter. Ook vanuit de cultuursector is men al langer vragende partij voor een nauwe samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs. Ze staan niet naast elkaar, maar zijn nauw met elkaar verweven.

Minister, er is een protocolakkoord getekend. Er zal een topcultuurschool komen die zich vooral zal focussen op ballet. Ik lees in de krant dat het gaat over de Koninklijke Balletschool die in het verleden ook zeer veel talent aanleverde voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Wat is de plaats van dit nieuwe initiatief naast de andere initiatieven die er in het onderwijs al bestaan rond het kunstenonderwijs? Ik mag maar een vraag stellen, want anders zou ik vragen naar de financiële repercussies.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Voorzitter, het klopt dat ik met collega Schauvliege afgesproken heb om Cultuur en Onderwijs samen te brengen. Om volledig mens te zijn, is het heel belangrijk dat je je ook cultureel kunt ontplooien. Kinderen moeten al in de school hun culturele talenten kunnen herkennen en moeten de kans krijgen om die te ontplooien.

U weet dat ik voor een gelijkekansenbeleid voor iedereen ben. Dat betekent dus dat we dat niet alleen voor topsporters moeten doen. We moeten zwakkeren ondersteunen en sterkeren uitdagen en prikkelen. Ook in de cultuursector moeten we talenten de kans geven om zich van jongs af te ontwikkelen.

Hoe doen we dat? Ballet is een discipline die je best jong aanleert. Als we een topballetschool willen hebben, moeten we selecteren. Dat betekent dat er een commissie moet zijn die de besten doorlaat. Dat is inherent aan een topcultuurschool en dat zal ook gebeuren.

Bovendien betekent dit dat de afwezigheid van de kinderen wordt geregeld. Ze kunnen voor internationale wedstrijden en voor audities veertien halve dagen per jaar afwezig zijn. Het betekent eveneens dat bijzonder goede leerkrachten kunnen worden aangeworven. De voordrachtregeling, die het mogelijk maakt buiten het kader contractuele leerkrachten aan te werven, is geregeld. De werkingsmiddelen kunnen hiervoor worden gebruikt. Daarnaast voorzien we in een betere omkadering. We zullen natuurlijk proberen de eventuele bijkomende kosten zo veel mogelijk te minimaliseren. We zullen dat in zijn geheel bekijken.

Dit initiatief wordt nu ten aanzien van ballet genomen. We sluiten niet uit dat in de toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van muziek, nog soortgelijke initiatieven worden genomen. (Gezang op de publiekstribune)

De voorzitter

Mag ik vragen dat stop te zetten? (Gezang op de publiekstribune)

In dat geval moet ik jullie uit de zaal laten verwijderen. (Gezang op de publiekstribune)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.