U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van de heer Martens, mevrouw Homans en de heer Decaluwe tot schrapping van artikel 2.

Stemming nr. 105

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heer Martens, mevrouw Homans en de heer Decaluwe tot vervanging van artikel 3.

Stemming nr. 106

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 3.

Stemming nr. 107

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 108

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.