U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Actuele vraag van de heer Jan Roegiers tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de gevolgen van het instellen van een rijverbod voor vrachtverkeer door naburige landen of gewesten
Actuele vraag van de heer Steve D'Hulster tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de geplande grote werken aan de autosnelwegen in 2011 en het mogelijke sluipverkeer door de aanpalende gemeenten als gevolg ervan
Actuele vraag van de heer Jan Penris tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toekomstige bestemming van de Opel-site in Antwerpen
Actuele vraag van de heer Hermes Sanctorum tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de gevolgen van de regeringsbeslissing inzake de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het dossier van een eventuele verbrandingsoven in Kampenhout-Sas en de overcapaciteit aan afvalverbrandingscapaciteit
Actuele vraag van de heer Ivan Sabbe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanpassing van het Jachtvoorwaardenbesluit
Actuele vraag van de heer Lieven Dehandschutter tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de middelen van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor vertaalopdrachten
Actuele vraag van mevrouw Patricia Ceysens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de samenwerking tussen de VDAB en enkele overheidsbedrijven voor de doorstroming van ex-werknemers van Opel Antwerpen naar openstaande vacatures
Actuele vraag van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de toeloop van werklozen uit Oost-Europa en het Midden-Oosten bij de VDAB
Actuele vraag van de heer Wim Wienen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over uitzendingen van de vzw Moslim Televisie- en Radio-Omroep op de VRT
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
724 (2010-2011) nr. 1
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
EVENTUEEL Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Ombudsdienst (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden) - Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
665 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
724 (2010-2011) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.