U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 23 december 2010, 9.13u

Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Ombudsdienst
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de bespreking en de stemming over het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Ombudsdienst, krachtens artikel 22 van het decreet houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst.

Het nieuwe reglement komt in de plaats van het huidige reglement, dat nog stamt uit 2000. Die tekst uit 2000 is niet langer in overeenstemming met inmiddels gewijzigde omgevingsfactoren. Zo zijn de definities van de Vlaamse overheid voorbijgestreefd. Ook houdt de nieuwe versie van het reglement rekening met inmiddels ingeburgerde vaste werkmethoden, zoals de opschorting van invordering lopende het onderzoek door de ombudsman.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Ombudsdienst eenparig is aangenomen?

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.