U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.

Mevrouw Schryvers, verslaggever, heeft het woord.

Ik betreur het dat mevrouw Schryvers hier niet aanwezig is.

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie?

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Gelet op het feit dat de verslaggever niet aanwezig is, wat ik eveneens betreur, wens ik te benadrukken dat we in de commissie niet zo gelukkig waren met het antwoord van de regering. We hebben daar drie redenen voor aangehaald. Om te beginnen heeft de minister verwezen naar zijn antwoord waarin hij zegt dat er een veranderingsmanager zal worden aangesteld die in het voorjaar 2011 een meerjarenuitbreidings- en zorgvernieuwingsplan zal opstellen. Ik heb toen betreurd dat de manager zelfs nog moest worden aangesteld en maart er snel zal zijn. De regering biedt een antwoord aan deze mensen waarvan op voorhand is geweten dat het niet haalbaar is. Daar voel ik me niet gelukkig bij.

Voorts verwees de minister in zijn antwoord naar de periode 2015-2020, waarin veranderingen zouden plaatsgrijpen. Een verzoekschrift met een uitdrukkelijke vraag aan de regering beantwoorden met maatregelen die na de eigen legislatuur worden gepland, is evenmin helemaal koosjer.

En ten slotte, heb ik verwezen naar de opmerkingen die ik bij de beleidsbrief over het uitbreidingsbeleid heb gemaakt.

Ik wilde deze drie punten nog eens herhalen aangezien de verslaggever hier niet is.

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Ik betreur ook de afwezigheid van de verslaggever. Ik zou willen voorstellen dit agendapunt uit te stellen naar de middagvergadering. Er zijn 20.000 handtekeningen verzameld en afgegeven aan het kabinet Welzijn. Dat is niet niets. Er wordt al jaren gevraagd om in Vlaanderen het recht op zorg decretaal te verankeren. Alle partijen zijn het daarover in principe eens. De meerderheidspartijen schuiven het punt echter stelselmatig op de lange baan en willen er geen invulling aan geven.

Maar ik vind het werkelijk onfatsoenlijk, gezien de ernst van deze problematiek en het feit dat 20.000 mensen hier achter staan en naar het kabinet zijn gegaan met die handtekeningen, dat dit hier maar vlug wordt afgehandeld en er geen verslaggeving komt in dit parlement. Ik durf nogmaals vragen dat de verslaggever daar vanmiddag toch aandacht aan besteedt.

De voorzitter

Dat is geen probleem. Ik stel ook voor bij de wijziging van het reglement naar een ander systeem te gaan. Met alle respect, we zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. Een aantal leden heeft zich bij mij verontschuldigd omdat ze vast zaten in het verkeer, ik trouwens zelf ook en ik ben om half 7 vertrokken.

Ik vind het een elementaire beleefdheid dat een verslaggever hier aanwezig is. Zeker als het om een verzoekschrift gaat, vind ik het niet meer dan normaal. Ik heb ook laten bellen naar indieners van voorstellen van resolutie, en die blijken dan pas om 11 uur te vertrekken. Ik vind dat geen stijl. Dat is geen respect voor zichzelf. Zo simpel is het. (Applaus)

Het kan misschien wel onderwijsachtig klinken. Ik kom daar deze namiddag op terug. Ik veronderstel dat mevrouw Schryvers dan, uit respect voor die 20.000 mensen die een verzoekschrift hebben ingediend, uitgebreid verslag kan uitbrengen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.