U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Vandaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag de spoedbehandeling van het voorstel van decreet van de heer Verstreken, mevrouw Hostekint, de heren Segers en Durnez, mevrouw Robeyns, de heer Ceyssens en mezelf, houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, wat de stedenbouwkundige conformiteit van kamergerelateerde logies betreft. Dat stuk wordt nu op de banken rondgedeeld.

Collega’s, ik vraag het een beetje met lood in de schoenen, maar ik heb daarnet al eens rondgevraagd, ook bij de fractieleiders van de meerderheid en van de minderheid, en het ziet ernaar uit dat we deze voormiddag nog wat tijd over zullen hebben. Dus agendatechnisch kan het best dat we dat nog deze voormiddag bespreken.

Waarom de spoedbehandeling? Het gaat om een voorstel van decreet ontstaan in de schoot van het parlement, maar helaas ontbreekt de tijd om het voorstel zijn normale parlementaire gang te geven. Ik denk dat zowel leden van de meerderheid als van de oppositie de voorbije maanden geconfronteerd zijn met vragen over de vereiste van het Logiesdecreet dat er stedenbouwkundige documenten worden meegestuurd om een toeristische vergunning te krijgen. De eerste deadline in het huidige Logiesdecreet, namelijk de uiterste datum om vakantiewoningen en kleinschalige gastenkamers tot twee verhuurde kamers voor maximaal acht toeristen aan te melden, verstrijkt al volgende week op 31 december 2010. Om te vermijden dat er een hiaat en verwarring ontstaat, vragen we de spoedbehandeling. We willen de mensen zekerheid geven en meteen ook een grote administratieve vereenvoudiging doorvoeren, maar dan moeten we dat punt vandaag wel bespreken en goedkeuren. Dat is mijn motivering om de spoedbehandeling te vragen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Onze woordvoerder, de heer Sintobin, zit momenteel vast in de file. Hij had graag aan dit debat deelgenomen. We zijn het dus eens onder voorbehoud, als hij nog in de loop van de voormiddag aankomt. Ik neem aan dat we het eventueel ook nog in de namiddag kunnen bespreken.

De voorzitter

Dat is geen probleem. We kunnen eerst de rest van de agenda deze voormiddag nog afwerken.

Collega’s, we stemmen nu bij zitten en opstaan over dit voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van de heren Vandaele en Verstreken, mevrouw Hostekint, de heren Segers en Durnez, mevrouw Robeyns en de heer Ceyssens houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, wat de stedenbouwkundige conformiteit van kamergerelateerde logies betreft, straks wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.