U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Van den Heuvel, verslaggever, heeft het woord.

Ik heb van de heer Van den Heuvel niets vernomen. Hij zal wellicht naar het schriftelijke verslag verwijzen.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Onze fractie heeft nog enkele vragen en bedenkingen bij dit samenwerkingsakkoord, meer bepaald over artikel 17, waarin de verdeelsleutel is vastgelegd.

De voorzitter

Mijnheer Strackx, ik veronderstel dat in dit dossier minister Crevits de minister-president vervangt. Als u graag hebt dat minister Crevits aanwezig is, vragen we haar naar het parlement te komen. Ondertussen kunnen we de bespreking van het volgende punt op de agenda aanvatten.

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.