U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Van den Heuvel, verslaggever, heeft het woord.

Ik heb van de heer Van den Heuvel niets vernomen. Hij zal wellicht naar het schriftelijke verslag verwijzen.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Onze fractie heeft nog enkele vragen en bedenkingen bij dit samenwerkingsakkoord, meer bepaald over artikel 17, waarin de verdeelsleutel is vastgelegd.

De voorzitter

Mijnheer Strackx, ik veronderstel dat in dit dossier minister Crevits de minister-president vervangt. Als u graag hebt dat minister Crevits aanwezig is, vragen we haar naar het parlement te komen. Ondertussen kunnen we de bespreking van het volgende punt op de agenda aanvatten.

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.