U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 23 december 2010, 9.13u

van de Vlaamse Regering, verslag door Tine Eerlingen
665 (2010-2011) nr. 1
van Marino Keulen, Gwenny De Vroe, Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts en Mercedes Van Volcem, verslag door Tine Eerlingen
654 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur en het voorstel van decreet van de heer Keulen, de dames Van Volcem, De Vroe en Van der Borght en de heer Gysbrechts houdende wijziging van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, die door de commissie in samenhang zijn behandeld, met dien verstande dat het ontwerp van decreet als basis voor de bespreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Eerlingen, verslaggever, heeft me gemeld dat ze nog steeds onderweg is. Ze verwijst naar het schriftelijke verslag.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 665/4)

– De artikelen 1 tot en met 188 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.