U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
798 (2010-2011) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
van de Vlaamse Regering
641 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
Verkiezing van een vast en een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
van de Vlaamse Regering
641 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
798 (2010-2011) nr. 1
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 24 november 2010 gehouden actualiteitsdebat over burgerzin en democratische en maatschappelijke attitudes bij de Vlaamse jongeren

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.