U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, er is een klein technisch foutje in de motie geslopen in 8°. Ik zal de correcte paragraaf voorlezen: “Om in het kader van interne staatshervorming het debat aan te gaan hoe de bevoegdheden inzake waterbeheer beter gebundeld en gecoördineerd kunnen worden met het oog op een goed en efficiënt waterbeheer.”

Ik hoop dat dit kan worden rechtgezet in het officiële stuk.

De voorzitter

Dat zal in het gedrukt stuk overgenomen worden.

Begin van de stemming.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

32 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.