U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Gerda Van Steenberge

Voorzitter, ik wil toch even wat aandacht voor deze met redenen omklede motie over de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra vragen. Dit oud zeer sleept al lang aan. Er is geen structurele oplossing. Om de 2 jaar spreek ik de bevoegde minister hierover aan. Elke keer vertel ik hem dat de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra uitsluitend tot de Vlaamse bevoegdheden behoort. Elke keer krijg ik te horen dat de middelen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), oftewel van de federale overheid, afkomstig zijn.

Ditmaal heb ik minister Vandeurzen zelf het advies van de Raad van State overhandigd. Hij heeft me gelijk moeten geven: de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra behoort tot de Vlaamse bevoegdheden.

Door middel van deze met redenen omklede motie vraag ik enkel de lacunes in het informatieaanbod over de palliatieve zorg aan te vullen. Er zou een structurele oplossing voor de erkenning en de financiering van de palliatieve dagcentra moeten komen. Er zou een algemene visie op de palliatieve zorg moeten worden uitgewerkt.

Ik kan me niet inbeelden dat iemand tegen de inhoud van deze met redenen omklede motie zou kunnen zijn.

De voorzitter

Begin van de stemming

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

16 leden hebben ja geantwoord;

63 leden hebben neen geantwoord;

32 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.