U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Gerda Van Steenberge

Ik zal de vier moties samen bespreken. De minister heeft een nieuwe omkaderingsregeling in het vooruitzicht gesteld voor het leerplichtonderwijs. Voor een nieuwe omkaderingsregeling zullen niet alleen de huidige financieringskenmerken worden toegepast maar vooral de financieringskenmerken van het GOK-decreet. Het Rekenhof heeft twee verslagen uitgebracht. Daaruit blijkt dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden over de huidige omkaderingsregeling. Er is ook geen evaluatie geweest over de doelmatigheid van de criteria van het GOK-beleid. Met deze motie vraag ik dat er een evaluatie zou plaatsvinden, zowel van de huidige omkaderingsregeling als van de doelmatigheidsanalyse van het GOK-decreet. De motie van mezelf en de motie van de heer Bouckaert zijn complementair. De motie van de meerderheid en de motie van Open Vld gaan verder dan het vragen van een evaluatie. Zij willen nu al de GOK-criteria toepassen, nog voor er een analyse heeft plaatsgevonden. We zullen de eerste twee moties goedkeuren. Bij de stemming over de derde motie zullen we ons onthouden en bij de stemming over de vierde zullen we tegenstemmen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

22 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord;

21 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.