U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

104 leden hebben ja geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Voorzitter, ik heb mij onthouden omdat mijn fractieleider mij dat gevraagd heeft. Ik zal mij ook bij de volgende stemmingen onthouden omdat ik een stemafspraak heb met mevrouw Godderis.

De voorzitter

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Patricia De Waele

Voorzitter, ik zal straks ook een aangepast stemgedrag hebben, omdat ik een stemafspraak heb met mevrouw Poleyn.

Mededeling van de voorzitter
van Annick De Ridder, Willy Segers, Jan Durnez, Kurt De Loor, Patricia De Waele, Bart Caron en Sas van Rouveroij
749 (2010-2011) nr. 1

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.