U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mia De Vits

Voorzitter, vorige week hebben we opnieuw het cynisme van een multinational beleefd. Het gaat over het bedrijf Brink’s dat, gespreid over drie vestigingen in Vlaanderen en een vestiging in Wallonië, 450 mensen tewerkstelt. Gedurende weken heeft Brink’s de geldtransporteurs onder druk gezet om, zogezegd wegens de financiële moeilijkheden binnen het bedrijf, van het bediendestatuut naar het arbeidersstatuut over te stappen.

Iedereen weet dat de financiële moeilijkheden op die manier niet konden worden opgelost. Het statuut was ook de oorzaak van de moeilijkheden niet. De oorzaak was het chaotisch beheer. Dit bedrijf is slecht beheerd.

Gedurende de hele periode van het sociaal conflict heeft Brink’s geweigerd sociaal overleg met de vakbonden te plegen. Vorige vrijdag heeft Brink’s dan ook beslist naar de handelsrechtbank te stappen en het faillissement aan te vragen.

Aanvankelijk heeft minister Turtelboom verklaard dat ze niet tussenbeide wilde komen. Dat was een goede zaak. Voor het faillissement is uitgesproken, heeft ze echter plots een licentie aan een dochteronderneming van Brink’s toegekend.

Ik heb in een bericht van Belga gelezen dat de minister van Werk van het Waalse Gewest zijn Vlaamse collega heeft gecontacteerd met de vraag zo snel mogelijk een crisiscel op te richten. Dit betekent dat de put wordt gedempt voor het kalf verdronken is. Ik begrijp dat niet goed.

Minister, is dat contact er inderdaad geweest? Wat is uw antwoord daarop geweest? Hebt u ondertussen al stappen ondernomen ten aanzien van uw federale collega om dat frauduleus faillissement aan te klagen? Hebben wij inlichtingen over die licentie die federaal minister Turtelboom heeft toegekend?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik zal de vraag beantwoorden die ik van u heb gekregen en ik zal de verschillende elementen die daarin staan, naar voren brengen.

Uw eerste vraag was: hebt u contacten gehad met federaal minister Milquet? Minister Milquet heeft gezegd dat ze met ons contact heeft gehad. Ja, het kabinet van minister-president Peeters werd gecontacteerd op 11 november door het kabinet van minister Milquet om te zeggen dat de dag erna een bijzondere ondernemingsraad zou worden samengeroepen waarop slecht nieuws werd verwacht, misschien zelfs de aanvraag van het faillissement. Dat was het enige bericht van mevrouw Milquet.

De tweede vraag ging over de uitspraak van Waals minister André Antoine. Hij zegt dat als er ontslagen zouden komen, zijn Vlaamse collega een crisiscel zal moeten oprichten. Klopt dat? Neen en ja. Neen, want een crisiscel moet niet opgericht worden, het kan. Bij een faillissement is dat mogelijk, zeker als het gaat over zetels in de verschillende deelstaten. Aangezien er drie zetels zijn in het Vlaamse Gewest, is het vanzelfsprekend dat dan de Vlaamse minister een crisiscel zou oprichten. Minister Antoine heeft gelijk. Heeft hij mij erover gesproken? Neen.

Wat is er al wel gebeurd? Als we nog niets zouden gedaan hebben, zou u zeggen: ik hoop dat u al informeel contact hebt gehad. Ja, mijn dienst, de VDAB, heeft met Forem en ACTIRIS contacten gehad om de zaken voor te bereiden als ze zich ooit zouden voordoen. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ga niet vooruitlopen op de feiten. Er is nu een conflict. Laat dat conflict worden uitgesproken en laat ons dan kijken wat we moeten doen. Informeel zijn we 100 percent bezig om het voor te bereiden. Mocht het zo zijn, kunnen wij onmiddellijk van start gaan.

Tot slot heeft Vlaanderen nog altijd het geluk een sociaal interventiefonds te hebben. Aan de werknemers die in Vlaanderen werken, kan ik in elk geval het positieve nieuws geven dat, met of zonder het bedrijf, als er outplacement nodig is, het sociaal interventiefonds daarvoor aangewend kan worden.

Mia De Vits

Minister, u stelt me gerust, zo moet de procedure inderdaad verlopen. Het Belgabericht was niet correct. Op dit ogenblik reeds een crisiscel oprichten, zou absoluut niet beantwoorden aan wat er bezig is. Brink’s heeft een veeg uit de pan gekregen van de procureur. Men spreekt zelfs over een frauduleus faillissement. Het is een bedrijf dat de overlegregels absoluut niet wil respecteren. Op het moment dat men het faillissement heeft aangevraagd, wilde men de ontslagkosten afwentelen op het fonds voor sluiting van ondernemingen. In die strategie meegaan vanuit de politiek, zou ik zeer erg hebben gevonden. Uw antwoord is voor mij voldoende.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.