U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 november 2010, 14.02u

van Annick De Ridder, Willy Segers, Jan Durnez, Kurt De Loor, Patricia De Waele, Bart Caron en Sas van Rouveroij
749 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw De Ridder bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, ik zou u willen verzoeken om bij hoogdringendheid het voorstel van resolutie betreffende het groenboek Interne Staatshervorming te agenderen. Als ik mij niet vergis, zijn de meerderheidspartijen het daarmee eens en kan de bespreking worden gehouden.

De voorzitter

Kunnen wij straks de spoedbehandeling vragen aan de plenaire vergadering? Als de meerderheid het ermee eens is, zal het geen probleem zijn. Volgens de regels van het spel, leggen we het straks voor aan de plenaire vergadering.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.