U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Motie van orde
Motie van orde
Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 17 november 2010 gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 17 november 2010 gehouden actualiteitsdebat over het overleg tussen de gewesten met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een wegenvignet voor personenwagens

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.