U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Sabbe bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, bij motie van orde zou ik de spoedbehandeling willen vragen van een voorstel van resolutie dat ik heb ingediend, betreffende de controle over de vossenpopulatie in Vlaanderen. Dit probleem loopt de spuigaten uit en we moeten er dringend iets aan doen om onze kippen te beschermen maar ook het schaarse wild dat er nog is.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, volgende week is er in de commissie Leefmilieu een hoorzitting gepland over deze problematiek. Het lijkt me dus weinig zinvol om vandaag bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie te bespreken.

De voorzitter

Mijnheer Sintobin, ik stel voor dat u dit argument naar voren brengt wanneer we ons straks uitspreken over het al of niet aanvaarden van dit voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Ingekomen stukken en mededelingen
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Joke Schauvliege
25 (2010-2011)
van John Crombez aan minister Joke Schauvliege
26 (2010-2011)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.