U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 2010, 14.02u

Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Alvorens over te gaan tot de stemming heb ik een dienstmededeling van de Vlaamse Regering. Minister Freya Van den Bossche heeft ons zojuist meegedeeld dat ze ook morgen, donderdag, om gezondheidsredenen verontschuldigd is. We hebben de voorzitter van de commissie ook verwittigd. De vragen om uitleg in de commissie over woonbeleid, stedenbeleid en energie zullen worden uitgesteld naar een latere datum. De rest van de commissievergadering zal wel plaatsvinden met, zoals gepland, om 10 uur de gedachtewisseling met het Rekenhof over de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

van Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
602 (2009-2010) nr. 1
van Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Karlos Callens en Sven Gatz
668 (2010-2011) nr. 1
van Tinne Rombouts, Bart Martens, Tine Eerlingen, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint, Wilfried Vandaele en Lode Ceyssens
697 (2010-2011) nr. 1
van Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
602 (2009-2010) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.