U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 2010, 14.02u

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Tine Eerlingen, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint, Wilfried Vandaele en Lode Ceyssens
697 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Rombouts bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag de spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de heer Martens, de dames Eerlingen, Taeldeman en Hostekint, de heer Vandaele en mezelf betreffende het ontwerp van Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA 4).

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat dit voorstel van resolutie onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.