U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Dewinter en Van Hauthem en mevrouw Dillen betreffende het nemen van de nodige maatregelen en het toekennen van opdrachten aan de Vlaamse administratie met het oog op een mogelijke ontbinding van de Belgische federatie.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het thema van de boedelscheiding is meer dan ooit actueel. Als we de debatten over de federale regeringsvorming volgen, stellen we vast dat men, de laatste weken vooral, aan de andere kant van de taalgrens blijkbaar bezig is met het voorbereiden van het post-Belgische tijdperk. Wij vinden dat wij dat ook zouden moeten doen. De tijd is rijp om daarover in het Vlaams Parlement een debat te voeren. Dat is de reden waarom wij de hoogdringende behandeling vragen.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, ons standpunt is dat wij provocaties niet moeten beantwoorden met provocaties. Als men dat absoluut wil behandelen, zullen wij dat behandelen. Maar men moet wel weten dat wij niet zullen ingaan op dat debat en dat wij het zullen wegstemmen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Dewinter en Van Hauthem en mevrouw Dillen betreffende het nemen van de nodige maatregelen en het toekennen van opdrachten aan de Vlaamse administratie met het oog op een mogelijke ontbinding van de Belgische federatie naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.