U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 2010, 14.02u

Themadebat over jeugdzorg
De voorzitter

Bekrachtiging van de voorstellen van de commissie ad hoc voor de benoeming van een voorzitter en één of meer verslaggevers alsook voor het bepalen van een vast vergadermoment

Dames en heren, overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van donderdag 8 juli 2010 betreffende de oprichting van de Commissie Jeugdzorg heeft het Uitgebreid Bureau op 11 oktober 2010 kennis genomen van de voorstellen van de commissie ad hoc voor de benoeming van een voorzitter en één of meer verslaggevers alsook voor het bepalen van een vast vergadermoment.

De commissie ad hoc stelt mevrouw Else De Wachter voor als voorzitter en mevrouw Marijke Dillen, mevrouw Mieke Vogels en mevrouw Katrien Schryvers als verslaggevers. De Commissie Jeugdzorg stelt voor te vergaderen op woensdagvoormiddag met maandagnamiddag als uitwijkmogelijkheid.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus beslist.

Samenstelling van de commissies
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.