U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 2010, 14.02u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de VB-fractie zijn:

in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme de heer Frank Creyelman als vast lid vervangen door de heer Stefaan Sintobin,

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand mevrouw An Michiels als vast lid vervangen door de heer Wim Van Dijck,

in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media mevrouw An Michiels als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Wim Van Dijck,

in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen mevrouw An Michiels als vast lid vervangen door de heer Wim Van Dijck en de heer Erik Arckens als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Katleen Martens,

in de Commissie voor Reglement en Samenwerking de heer Karim Van Overmeire als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Wim Van Dijck,

en in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie mevrouw An Michiels als vast lid vervangen door de heer Wim Van Dijck.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Themadebat over jeugdzorg

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.