U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Mevrouw De Ridder, verslaggever, heeft het woord.

De indiener van het verzoekschrift stelt dat hij ten onrechte als buschauffeur is ontslagen door zijn werkgever, een pachter bij De Lijn, wegens vermeende fraude van 2,5 euro. Volgens de verzoeker was er geen sprake van fraude, maar van het falen van de apparatuur in de bus. De Lijn blijft haar controleur steunen in de versie van de fraude. De verzoeker zou geen gesprek met De Lijn krijgen hoewel hij daar herhaaldelijk op aangedrongen heeft. De Lijn heeft uiteindelijk zelf een klacht wegens eerroof en laster ingediend ten aanzien van de verzoeker.

De verzoeker is op 5 maart 2010 door de Raadkamer buiten vervolging gesteld. Hij vraagt nadrukkelijk een gesprek met De Lijn. Hij vraagt ook de volledige rehabilitatie bij zijn vorige werkgever, een pachter bij De Lijn.

De commissie heeft op 15 oktober 2009 beslist dat het verzoekschrift naar de minister zou worden verzonden, met de uitdrukkelijke vraag dat de diensten van de minister een onderzoek zouden voeren, volledig onafhankelijk van De Lijn en haar pachter.

Het antwoord van de minister werd behandeld tijdens de vergadering van de commissie van 10 december 2009. Voorzitter, als commissievoorzitter hebt u erop gewezen dat het antwoord van de minister niet voldoet aan de uitdrukkelijke vraag van de commissie om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. De commissie heeft dan beslist om het verzoekschrift nogmaals naar de minister te verwijzen en opnieuw te vragen om een onafhankelijk onderzoek. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Op de vergadering van 27 mei 2010 hebt u, als voorzitter, kunnen vaststellen dat er wel degelijk een onafhankelijk onderzoek is gebeurd van het dossier door een regeringscommissaris. De commissie heeft eenparig beslist om akte te nemen van het antwoord van de Vlaamse Regering en het aan het verslag toe te voegen. Het antwoord van de Vlaamse Regering is dat De Lijn geen werkgever is van de verzoeker en dat ook niet kan ingegaan op zijn verzoek tot volledige rehabilitatie bij de vorige werkgever Mebis nv. We hebben ons eenparig achter dat besluit van de minister geschaard.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.