U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Onderzoek van de geloofsbrieven
Eedaflegging
Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Ontslag van twee leden van de Vlaamse Regering
Verkiezing van twee leden van de Vlaamse Regering
Politieke fracties
van Pieter Huybrechts, Wim Wienen, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Katleen Martens en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
173 (2009-2010) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
23 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe leden
Eedaflegging van de nieuwe leden
Verkiezing van twee leden van de Vlaamse Regering
van de Vlaamse Regering
509 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Paul Delva
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
534 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Jan Roegiers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
535 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Jan Roegiers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
549 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Valerie Taeldeman
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Frank Creyelman, Christian Verougstraete, Johan Deckmyn en Pieter Huybrechts
133 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Dirk Peeters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Pieter Huybrechts, Wim Wienen, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Katleen Martens en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
173 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Dirk Peeters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Pieter Huybrechts, Stefaan Sintobin en Marleen Van den Eynde
292 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Dirk Peeters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Beraadslaging
van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Laurys, Güler Turan en Robrecht Bothuyne
570 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Jan Roegiers, Ludwig Caluwé, Marc Hendrickx, Fatma Pehlivan, Johan Verstreken, Matthias Diependaele en Paul Delva
536 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Fientje Moerman
Bespreking
van Karin Brouwers, Jan Roegiers, Jan Peumans, Dirk de Kort, Bart Martens, Sophie De Wit en Griet Smaers
582 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Jan Roegiers en Sas van Rouveroij
Bespreking
van Filip Watteeuw en Dirk Peeters
543 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Jan Roegiers en Sas van Rouveroij
Bespreking
Bespreking
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Bart Martens, Dirk de Kort en Liesbeth Homans
588 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Wim Wienen
Bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.