U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 juni 2010, 18.50u

van de Vlaamse Regering
526 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 42 van mevrouw Meuleman tot vervanging van artikel VIII.14.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel VIII.14.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Artikel VIII.14 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.