U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 juni 2010, 9.31u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Vereeck bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik wil voor de schorsing nog even een vraag stellen, voorzitter. Het gaat over de mail die we gisteren hebben gekregen van de secretaris van de commissie Financiën. U weet dat binnen de begroting een nieuw fenomeen is opgedoken, namelijk dat van de onderbenuttingsbuffer. De minister had tijdens de bespreking in de commissie meegedeeld dat de definitieve lijst met de geblokkeerde lijnen zou worden bezorgd, zowel aan het parlement als aan het Rekenhof.

Nu hebben wij gisteren een mail gekregen van de commissiesecretaris, waarin staat dat binnen de Vlaamse Regering de afspraak is gemaakt dat elke minister individueel kan communiceren over zijn blokkeringen. Blijft natuurlijk de vraag of wij de verdeling van die blokkeringen vandaag kunnen krijgen, anders riskeren we in dezelfde situatie te komen als in de commissie, namelijk dat we niet weten waarover we aan het discussiëren zijn.

Kunnen wij van deze schorsing misschien gebruik maken om de lijst met die verdeling te krijgen?

De voorzitter

Dat is een vraag die u rechtstreeks tot de minister en de hele regering richt.

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, ik kan als verslaggever bevestigen wat de heer Vereeck zegt. Het is tijdens de algemene bespreking inderdaad vrij vaak over die 190 miljoen euro aan geblokkeerde kredieten gegaan. Er is door diverse leden gevraagd om daar meer informatie over te krijgen, zelfs door leden van de meerderheid. Ik betreur dat dat uiteindelijk niet is gebeurd. Ik zou het ook wel appreciëren mochten we die lijst krijgen.

De voorzitter

U hebt het dan over de ongebruikte kredieten?

Filip Watteeuw

Ik heb het over de geblokkeerde kredieten 2010. De onderbenuttingsbuffer, met andere woorden.

De voorzitter

Ik denk dat u dat straks perfect kunt inbrengen in het debat. Dan moet de minister daar maar op antwoorden. Dat lijkt mij de logica zelve.

Ik heb nog een andere mail gezien over onderbenutte kredieten met betrekking tot de rekening van 2008, maar daar gaat het nu even niet over.

Ondertussen is mevrouw Smaers aangekomen. We hoeven dus niet te schorsen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.