U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Overmeire bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Voorzitter, onze fractie heeft een voorstel van resolutie ingediend over het bezoek van de heer Albert II van Saksen-Coburg aan de Democratische Republiek Congo. Wij hadden dat graag bij hoogdringendheid behandeld, aangezien dat bezoek nu aan de gang is, en het een beetje absurd is om het te behandelen nadat het bezoek zou hebben plaatsgevonden. Daarom vragen wij om dat punt alsnog aan de agenda toe te voegen.

De voorzitter

Wij zullen daar in de loop van de vergadering over beslissen, mijnheer Van Overmeire. U begrijpt dat we nu geen quorum hebben om daarover te beslissen. (Gelach)

Karim Van Overmeire

Ik leg me neer bij uw wijze oordeel, voorzitter.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.