U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 juni 2010, 14.00u

van Karim Van Overmeire, Erik Arckens, Johan Deckmyn, Christian Verougstraete, Frank Creyelman en Marijke Dillen, verslag door Wim Wienen en Wilfried Vandaele
571 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Overmeire bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Van Overmeire, Arckens, Deckmyn, Verougstraete en Creyelman en mevrouw Dillen betreffende de formele erkenning door de European Broadcasting Union van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Voorzitter, de aanleiding voor dit voorstel is natuurlijk het incidentje tijdens het Eurosongfestival waarbij er wel van die zwart-geel-rode vlaggen werden toegelaten, maar waarbij de vlag van de gemeenschap die een kandidaat uitzond, namelijk de Vlaamse Gemeenschap, niet werd toegelaten.

Voorzitter, wij hadden over dit onderwerp graag een actuele vraag gesteld, maar die is niet kunnen passeren omdat er blijkbaar onvoldoende aanknopingspunten waren. Dat is vreemd, want in het verleden was dat anders. Ik herinner me toch dat de felicitaties van Luc Van den Brande aan Lisa Del Bo hier in dit parlement ter sprake kwamen. Ik herinner me ook dat de steun van toenmalig minister Anciaux aan Kate Ryan hier ter sprake kwam, en ik herinner me ook dat de steun van de Vlaamse overheid aan de groep Ishtar hier ter sprake kwam, maar blijkbaar was er nu onvoldoende reden om een vraag over dit onderwerp vandaag in het parlement te laten passeren. Daarom, voorzitter, beroepen we ons op de enige mogelijkheid die het parlement ons biedt, namelijk een voorstel van resolutie.

Wat de essentie betreft: het gaat niet over een vlag, maar over veel meer. Het gaat erover dat een Vlaamse Regering die de ambitie heeft om Vlaanderen op de kaart te zetten, een Vlaamse Regering die copernicaanse en confederale ambities heeft, er toch voor moet zorgen dat internationale organisaties rekening houden met de Belgische institutionele realiteit. Bijvoorbeeld de Europese Unie doet dat, want wanneer aan het Verdrag van Lissabon een verklaring wordt gevoegd waarin wordt uitgelegd dat een nationaal parlement in alle andere landen een kamer en senaat van de staat is, maar dat dat in de Belgische context ook de deelstaatparlementen betekent, dan is dat een erkenning van de Belgische institutionele realiteit. Het nieuwe Benelux-verdrag doet dat, want daarin erkent men uitdrukkelijk de Belgische institutionele realiteit.

Hier, collega’s, op het terrein van media en van cultuur, bij uitstek een Vlaamse bevoegdheid, in een situatie waarbij er geen Belgische nationale omroep is, maar alleen een Vlaamse en een Franstalige, lijkt het ons toch evident dat de European Broadcasting Union ook die institutionele realiteit erkent en dus ook de symbolen erkent van de gemeenschappen die kandidaten uitsturen, met name de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Met deze resolutie appeleren we dus inderdaad aan de ambitie die deze meerderheid zeker heeft om Vlaanderen op de kaart te zetten. Het herzien of het goedkeuren van een akkoord kan soms 18 jaar, 37 jaar, 41 jaar duren. We hebben nu maar 2 jaar. Ik stel dan ook voor dat we er onmiddellijk mee beginnen en dat we vandaag over dit voorstel van resolutie stemmen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mijnheer Van Overmeire, wat uw actuele vraag betreft, wil ik u erop wijzen dat we daarover hebben kortgesloten met uw fractie. De vorige keer had de ontvankelijkheid blijkbaar te maken met een beslissing die de regering had genomen. Nu was er geen beslissing van de regering.

Karim Van Overmeire

Voorzitter, als men alleen maar vragen kan stellen over beslissingen die een regering heeft genomen, dan kan men natuurlijk maar weinig vragen stellen. Men kan dan nooit vragen stellen over een situatie waarbij de regering geen beslissing neemt. En daarover gaat het hier natuurlijk.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

De heer van Overmeire heeft al uitgebreid zijn voorstel van resolutie toegelicht. Hij was wel bijzonder kort over het hoogdringend karakter. Dat illustreert dat het eigenlijk niet echt dringend is. Ik stel dan ook voor om dat nu niet te bespreken.

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Ik stel voor dat we deze resolutie de ‘Me and my Vlaamse Leeuw’-resolutie noemen en dat we ze dus rustig in de commissie verder bespreken, maar niet bij hoogdringendheid in deze plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Van Overmeire, Arckens, Deckmyn, Verougstraete en Creyelman en mevrouw Dillen betreffende de formele erkenning door de European Broadcasting Union van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.