U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2010.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Heeren, secretaris, heeft het woord.

Veerle Heeren

Voorzitter, collega’s, ik houd het heel kort. Volgende week komt de rekening van 2009 aan bod, ik stel voor dat we daar uitgebreid op ingaan. Nu zijn het gewoon twee technische wijzigingen.

Eerst en vooral is er in verband met het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) het voorstel om het personeelsbudget voor 2010 op te trekken tot 45.000 euro met de bedoeling om de personeelswissel te financieren en om ook antwoorden te bieden bij de Vlaamse Ombudsdienst inzake de inschaling voor bepaalde personeelsleden.

Een tweede amendement of aanpassing van de begroting 2010, heeft te maken met onder andere de pensioenkas, maar ook met de Dienst voor Maatschappelijk Welzijn, omdat we daar de voorbije 2 à 3 jaar de reglementen hebben aangepast. Op die manier willen we dat vandaag ook implementeren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2010 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.