U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Mevrouw Vogels, verslaggever, heeft het woord.

Mieke Vogels

Voorzitter, ministers, dames en heren, het gaat opnieuw over een ontwerp van decreet. Het is 18 jaar oud. Het is nooit toegepast, en we schaffen het vandaag dan maar af. Hoewel, dit land zou momenteel gerust wat huwelijks- en relatiebemiddeling kunnen gebruiken.

Het gaat over het ontwerp van decreet houdende kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars. Het oorspronkelijke voorstel van decreet werd hier goedgekeurd op 10 november 1993. Het kwam inderdaad uit het parlement. Het was de bedoeling om misbruiken in die sector te voorkomen en om de wildgroei aan huwelijks- en relatiebemiddelingsbureaus een beetje in te perken.

Het federale niveau bewaakt de juridische contouren, het Vlaamse zou de kwaliteit gaan bewaken. Van meet af aan was dit geen gemakkelijke zaak want het voorstel van decreet werd niet uitgevoerd. Het werd gewijzigd in juli 1997 met als bepaling dat het in werking zou treden op 1 januari 2000.

Op 23 maart 1999 werden de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Die werden van kracht op 1 januari 2000. De uitvoeringsbesluiten waren geen lang leven beschoren. In april 2000 zijn ze opnieuw ingetrokken.

Daarvoor waren er verschillende redenen. Het was absoluut niet duidelijk hoe je kwaliteit zou kunnen meten. De uitvoeringsbesluiten voorzagen heel wat inspecteurs die ter plaatse moesten gaan kijken of die relatiebureaus kwalitatief werkten. Maar men was er niet van overtuigd dat dat kon op basis van de criteria in die uitvoeringsbesluiten. Er waren op dat moment ook absoluut geen middelen om die huwelijks- en relatiebureaus te subsidiëren. Men vreesde valse verwachtingen te creëren. Intussen was men ook 7 jaar verder en was de hele markt van huwelijks- en relatiebemiddeling verschoven naar het internet. Het was helemaal moeilijk te vatten hoe je daarvan de kwaliteit moest bewaken.

Het parlement dat het decreet zelf had goedgekeurd, was op dat moment niet bereid om het decreet in te trekken. Er was geen meerderheid voor. Er werd aan de toenmalige regering gevraagd om creatieve pistes uit te denken om die kwaliteitsmetingen toch nog te doen. Er is toen geopteerd voor het uitbouwen van een systeem waarin huwelijks- en relatiebureaus zelf kwaliteitslabels en een klachtensysteem zouden uitwerken in samenwerking met Test-Aankoop. Ook die piste is op een dood spoor geraakt, zoals ik al zei, wegens het steeds groter aandeel van huwelijks- en relatiebemiddeling online.

Op dit moment bestaat dit decreet 18 jaar en is het nog nooit uitgevoerd. Het is juridisch onverantwoord om het nog langer staande te houden. Daarom stelt de regering voor om het op te heffen.

Collega’s, we gingen minder regelgeving maken. Dit is een mooi voorbeeld. We voegen vanuit Welzijn de daad bij het woord. Er is een kamerbrede meerderheid om dit decreet op te heffen. De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid had ook geen opmerkingen. De bespreking in onze commissie is zeer beperkt gebleven. Er waren geen opmerkingen op de artikelen en het ontwerp is unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Ik wil de verslaggever danken. Ze is erin geslaagd een langer verslag te maken dan dat de bespreking geduurd heeft in de commissie, maar het was een goed verslag. Dit is het eerste decreet binnen Welzijn dat we afschaffen, en ik kan dit enkel toejuichen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 436/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.