U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 juni 2010, 14.00u

van Karim Van Overmeire, Erik Arckens, Johan Deckmyn, Christian Verougstraete, Frank Creyelman en Marijke Dillen, verslag door Wim Wienen en Wilfried Vandaele
571 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Overmeire bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

Karim Van Overmeire

Voorzitter, we hebben een voorstel van resolutie ingediend met betrekking tot de formele erkenning door de European Broadcasting Union van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Ik neem dat u daarvan op de hoogte bent. We zouden graag willen dat u, in uw oneindige goedheid, dit voorstel aan de agenda toevoegt.

De voorzitter

Mijnheer Van Overmeire, goedheid volstaat al. We zullen daar straks over stemmen, volgens de parlementaire gewoonten.

Karim Van Overmeire

Ten behoeve van de collega’s: het gaat over het incident met de Vlaamse Leeuw op het Eurovisiesongfestival. We vragen dat de European Broadcasting Union ook die Vlaamse Leeuw als symbool zou erkennen.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.