U bent hier

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Minister, er zijn niet alleen de traditionele problemen bij het correct versturen van de oproepingsbrieven, zoals we gisteren in Sint-Genesius-Rode op de gemeenteraad nog eens hebben mogen vaststellen. Dat is een andere kwestie. De vraag gaat hier over Belgen in het buitenland die zich als kiezer willen registreren in faciliteitengemeenten.

Een paar weken geleden hebben we daarover in Le Soir een bericht kunnen lezen. Men beklaagde er zich over dat, blijkbaar, in Sint-Genesius-Rode een ambtenaar de instructie zou hebben gekregen om alleen registraties in het Nederlands te aanvaarden. Men verwees toen naar 2007, toen uw voorganger een algemene instructie had uitgevaardigd om de gouverneur erop te laten toezien dat alleen registraties die in het Nederlands zijn gebeurd, werden gevalideerd en om enkel die mensen toe te laten te stemmen. Dat is wat ik heb gelezen. Dat is gebeurd onder het motto dat faciliteiten zijn ingevoerd voor de inwoners van de gemeente, en niet voor degenen die daar niet wonen, maar wel in het buitenland.

Minister, u kent die problematiek. Hebt u daarover al een algemene richtlijn voor die gemeenten verstuurd, waarin u eventueel zegt dat alleen Nederlandstalige registraties gevalideerd worden en alleen de mensen die dat op die manier doen, als kiezer geregistreerd kunnen worden?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Van Hauthem, u stelt een duidelijke vraag. Ik zal een duidelijk antwoord geven. Belgen in het buitenland kunnen inderdaad meestemmen voor de federale verkiezingen. Ze kunnen dat onder andere doen door zich te laten registreren. In de huidige stand van de wetgeving kunnen ze zich laten registreren waar ze dat willen. Het gevolg is dat er buitenmatig veel registraties zijn in Vlaams-Brabant van vooral Franstalige kiezers.

Kamerlid Weyts heeft daarover een schriftelijke vraag ingediend. Hij heeft de cijfers naar buiten gebracht. Wat daarbij geldt, is dat men de officiële taal van de gemeente waar men zich wil inschrijven, moet gebruiken. Dat is een vaste houding, die mijn voorganger heeft aangenomen. Hij heeft daar trouwens geen algemene instructies over verspreid. Hij heeft echter wel die houding aangenomen. Dat is ook de vaste houding van de gouverneur, van Buitenlandse Zaken.

De faciliteiten gelden alleen voor de inwoners van de faciliteitengemeenten. Ze gelden niet voor wie elders in de wereld woont, en in veel gevallen zelfs geen enkele band heeft of gehad heeft met de faciliteitengemeenten. Ik hoor dat Sint-Genesius-Rode dat onderwerp volgende week op de gemeenteraad brengt. Bij andere zal het schepencollege dat ongetwijfeld doen. Ter zake zal ik elke onwettige beslissing vernietigen.

Joris Van Hauthem

Minister, dank u voor een duidelijk antwoord op een duidelijke vraag: elke beslissing, ongeacht of ze nu van de gemeenteraad uitgaat, zoals volgende week in Sint-Genesius-Rode, of van een college en schepenen, zult u vernietigen. Dat betekent dat alleen degenen die zich in het Nederlands geregistreerd hebben, ook hun stemrecht kunnen uitoefenen.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Van Hauthem, het komt daar inderdaad op neer. Dat is vorige keer ook gebeurd. Wie zich niet in het Nederlandstalig gebied geregistreerd heeft, wordt geschrapt van de kieslijsten. Dat zijn onwettige beslissingen.

De Franstaligen kunnen zich wel in het Frans laten registreren. Ze moeten dat doen, uiteraard, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ofwel in Wallonië, waar uitsluitend de Franse taal kan worden gebruikt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Regeling van de werkzaamheden
van Johan Verstreken aan minister Ingrid Lieten
291 (2009-2010)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.